OCENĚNÍ v oblasti BOZP

VÍTĚZ 1. ROČNÍKU NÁRODNÍ SOUTĚŽE ODBORNÍKŮ V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

Vítěz, pan Tomáš Neugebauer ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se zaměřil na nízkou motivaci zaměstnanců ke školení BOZP, omezený přístup k informacím a na propagaci BOZP ve zdravotnictví. Zpracoval osnovu motivačního školení BOZP zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik, zaměřil se na dálkový přístup k informacím o BOZP a tvorbu propagačních a osvětových materiálů.

Prezentace vítěze a vítězného projektu (PPT; 415 kB)

Tisková zpráva - Vítězem 1. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP se stal pan Tomáš Neugebauer (PDF; 148 kB)

Fotodokumentace ze slavnostního předávání ceny

 

TERMÍNY KONÁNÍ 1. ROČNÍKU

18. 10. 2011 - 23. 10. 2012

Důležité termíny soutěže (pro 1. ročník soutěže):

18. října 2011 Oficiální vyhlášení 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1
30. června 2012  Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře
září 2012  Zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)
23. října 2012  Slavnostní předání ocenění vítězům 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1
23. října 2012 Vyhlášení 2. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP

ZÁMĚR SOUTĚŽE

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP bude možné pravidelně oceňovat jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP a prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků.

CÍL SOUTĚŽE

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

CÍLOVÁ SKUPINA

Soutěž je vyhlašována pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky.

CHARAKTERISTIKA

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají k prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž se vypisuje pro dvě soutěžní kategorie:

  1. fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  2. osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

MATERIÁLY K SOUTĚŽI

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu. Za účelem hodnocení ustanoví organizátor hodnotící komisi složenou ze zástupců Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce, oblastních inspektorátů práce a společnosti Kimberly-Clark Professional*.

DALŠÍ INFORMACE

Informace o národní soutěži poskytuje organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Horáčková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.