OCENĚNÍ v oblasti BOZP

VÍTĚZOVÉ 2. ROČNÍKU NÁRODNÍ SOUTĚŽE ODBORNÍKŮ V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

Vítězem v kategorii A se stal Ing. Jiří Tilhon  (ELLA-CS), který zpracoval projekt zahrnující vytvoření nového pracoviště s ředidly, zajištěného laminárním boxem, odvětráním a rekuperací par. Další součástí tohoto projektu bylo zřízení nové provozovny – střediska sterilizace a její zahrnutí do zavedeného integrovaného systému řízení bezpečnosti práce.

Vítězem v kategorii B se stal Ing. David Kubát, jehož projekt zpracoval příklady zavádění nové politiky BOZP v s.r.o. Carrier Refrigeration Operation Czech Republic pomocí komunikace, vizualizace, dokumentace a praktických školení. Ing. Kubát byl také vedoucím týmu BOZP, PO a OŽP, který v rámci vítězného projektu dále řešil zabezpečení strojů a práci ve výškách v této společnosti.

Prezentace vítězů a vítězného projektu (PPT; 456 kB)

Tisková zpráva - MPSV: Víme, kdo je „PROFESIONÁL BOZP“ (PDF; 183 kB)

Fotodokumentace ze slavnostního předávání ceny

 

TERMÍNY KONÁNÍ 2. ROČNÍKU

23. 10. 2012 - 22. 10. 2013

Důležité termíny soutěže (2. ročník soutěže):

23. října 2012 Oficiální vyhlášení 2. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1
30. června 2013 Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře
září 2013 Zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)
22. října 2013 Slavnostní předání ocenění vítězům 2. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1
22. října 2013 Vyhlášení 3. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP

ZÁMĚR SOUTĚŽE

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP bude možné pravidelně oceňovat jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP a prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků.

CÍL SOUTĚŽE

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

CÍLOVÁ SKUPINA

Soutěž je vyhlašována pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky.

CHARAKTERISTIKA

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají k prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž se vypisuje pro dvě soutěžní kategorie:

  1. fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  2. osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

MATERIÁLY K SOUTĚŽI

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu.
Za účelem hodnocení ustanoví organizátor hodnotící komisi složenou ze zástupců Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, ČMKOS, Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

DALŠÍ INFORMACE

Informace o národní soutěži poskytuje organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Horáčková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.