OCENĚNÍ v oblasti BOZP

VÍTĚZOVÉ 1. ROČNÍKU NÁRODNÍ SOUTĚŽE PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Vítězi 1. ročníku národní soutěže koordinátorů BOZP na staveništi se stali:

 • v kategorii A (odborně způsobilá fyzická osoba zajišťující povinnosti koordinátora BOZP na staveništi při přípravě staveb podle zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  pan Ing. Milan Kondziolka

    

  ze společnosti PreventCom, jehož projekt řešil několik problémů, se kterými se lze při činnosti koordinátora na staveništi setkat. Velkým přínosem bylo zejména zavedení sdílení informací pomocí systému Capsa.

 • v kategorii B (odborně způsobilá fyzická osoba zajišťující povinnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci staveb podle zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  paní Ing. Monika Vavřínková

   

  z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Ve svém projektu vyřešila nedostačující bezpečnostní opatření k převedení pěších na stavbě průtahu dvou komunikací tak, aby nedošlo k úrazu osob.

 • v kategorii C (odborně způsobilá fyzická osobě zajišťující povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb podle zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  pan Ing. Jiří Zondlak

     

  ze společnosti AECOM CZ, s.r.o., který spolupracoval jako koordinátor na stavbě hotelu Peninsula v Paříži. Prosadil změnu organizace práce a technologických postupů při demolicích, aby se zamezilo úrazu zaměstnanců.

Tisková zpráva (PDF; 88 kB)

Fotodokumentace ze slavnostního předávání ceny

TERMÍNY KONÁNÍ 1. ROČNÍKU

20. 10. 2015 - 12. 10. 2016

Důležité termíny soutěže (1. ročník soutěže):

20. října 2015 Oficiální vyhlášení 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1
31. července 2016 Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře
září 2016 Zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)
12. října 2016 Slavnostní předání ocenění vítězům 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI na mezinárodní odborné konferenci „Bezpečnost práce a  kvalita života 2016“

ZÁMĚR SOUTĚŽE

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI pravidelně oceňujeme jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP na staveništích, za tradiční i netradiční a  pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků.

CÍL SOUTĚŽE

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi v České republice, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Soutěž je určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí fyzická osoba podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.

CHARAKTERISTIKA

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

PODMÍNKY a PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž se vypisuje pro tyto soutěžní kategorie:

 1. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“),
 2. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,
 3. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

MATERIÁLY K SOUTĚŽI

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu. Za účelem hodnocení ustanoví organizátor hodnotící komisi složenou ze zástupců Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Českomoravské konfederace odborových svazů, Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

DALŠÍ INFORMACE

Informace o národní soutěži poskytuje organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Horáčková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.