Úvod

Zajímá vás průmysl 4.0? Podělte se s námi o vaše názory!

Do 5. května probíhá dotazníkové šetření v rámci projektu, který řeší Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

➡️ http://bit.ly/dotaznik_prumysl40

wordcloud

Světový trend Průmyslu 4.0 je založen na ICT a dalších pokrokových technologiích, na digitalizaci všech ekonomických činností. Dynamicky postupuje automatizace a robotizace ve výrobě. Ve službách se nejvíce rozšířilo online obchodování. Automatizace a kybernetizace postupně transformuje výrobu a služby do podoby chytrých produktů, chytrých továren, inteligentních systémů (Internet věcí, Internet služeb a Internet lidí), které budou čím dál více a rychleji schopny interaktivity, samoregulace a komunikace s uživateli.