Kategorie: Zemědělství
Počet stran: 167
ISBN: 978-92-79-43396-2
Rok vydání: 2015
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 12327

Recenze

Tato nezávazná příručka poskytuje informace a příklady správné praxe v souvislosti s prováděním směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví, spolu s dalšími nezbytnými prvky, jako jsou vysvětlení a příklady nebezpečí a rizik vznikajících během všech fází zemědělské, zahradnické a lesnické činnosti. Cílem této příručky je pomoci všem zainteresovaným činitelům, zejména zemědělcům, orgánům dohledu (zejména v MSP), zaměstnavatelům, pracovníkům a jejich zástupcům a dalším při provádění směrnic a při správném řízení prevence rizik spojených s prací. Tato příručka rovněž obsahuje souhrn různých směrnic EU, odkazů a bibliografie informačních zdrojů, glosář, seznam klíčových otázek, seznam podle témat, tabulku s příklady z praxe a obecnou tabulku povinností zainteresovaných činitelů. Tato příručka obsahuje různé příklady správné praxe, které byly jednak vybrány z příruček dostupných v členských státech EU, jednak vypracovány přímo pro tuto příručku. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech jazycích.