PUBLIKACE KE STAŽENÍ

Všechny knihy: 130

Přebal Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2017

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2017

Rok vydání: 2018
Počet zobrazení: 11290
Přebal Praktická příručka o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu pĜi práci (potenciálnČ) zahrnující kontakt s azbestem:

Praktická příručka o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu pĜi práci (potenciálnČ) zahrnující kontakt s azbestem:

pro zaměstnavatele, zaměstnance a inspektory práce

Rok vydání: 2007
Počet zobrazení: 7963
Přebal PRAKTICKÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

PRAKTICKÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 2168
Přebal PRAKTICKÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

PRAKTICKÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 1730
Přebal Překážky v práci

Překážky v práci

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 17534
Přebal Prevence a zvládání stresu

Prevence a zvládání stresu

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 14394
Štítky: stres  
Přebal Prevence pracovních rizik I.

Prevence pracovních rizik I.

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 17263
Přebal Prevence pracovních rizik II.

Prevence pracovních rizik II.

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 20505
Přebal Prevence pracovních rizik III.

Prevence pracovních rizik III.

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 22983
Přebal Prevence pracovních rizik IV.

Prevence pracovních rizik IV.

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 16236
Žádný přebal Prevence rizik při práci v lese

Prevence rizik při práci v lese

Počet zobrazení: 7333
Přebal Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 19793
Přebal Program Škola zad jako řešení MSD

Program Škola zad jako řešení MSD

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 1702
Přebal Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity

Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity

1. část

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 14097
Přebal Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice

Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice

Rok vydání: 2018
Počet zobrazení: 8019
Přebal Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 2438
Štítky: OOPP  
Přebal PRVNÍ POMOC PŘI ŠIKANĚ V PRÁCI

PRVNÍ POMOC PŘI ŠIKANĚ V PRÁCI

Praktický manuál pro zaměstnance ohrožené některou z forem šikany v zaměstnání – mobbingem, bossingem nebo staffingem

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 2521
Přebal Psychická zátěž

Psychická zátěž

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 12600
Štítky: stres  
Přebal Rizika expozice vibracím přenášených na ruce a tělo

Rizika expozice vibracím přenášených na ruce a tělo

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 9309
Štítky: vibrace  
Přebal Rizika při práci na strojích a jiném výrobním zařízení

Rizika při práci na strojích a jiném výrobním zařízení

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 13158