Úvod

ZnačkaPoužití – umístění značkyPoznámka
unik1 Na únikové cestě – chodbě, označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru

Směry úniku – varianty:  •      vlevo

  •      vpravo


unik2 Na schodišti, které tvoří únikovou cestu, označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru

Směry úniku – varianty:  •      vpravo dolů

  •      vpravo nahoru

  •      vlevo dolů

  •      vlevo nahoru


unik3 Nad dveře únikového východu, označení dveří na únikové cestě v přímém směru  
uik4 Vedle dveří v únikové cestě nebo v prostoru, označení průběžného směru úniku  
unik5 Na únikové cestě, označení směru úniku

Směry úniku – varianty:  •      oboustranné použití


 unik6 Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou, označení směru úniku pro imobilní osoby

Směry úniku – varianty:  •      vlevo

  •      vpravo


unik7

 Na únikové cestě, označení směru k únikovému žebříku


Směry úniku – varianty:  •      vlevo

  •      vpravo


unik8 Nad dveře, které jsou únikovým východem Doplňková značka
unik9 Nad dveře, které jsou nouzovým východem Doplňková značka
unik10 Nad dveře z daného prostoru, zejména do volného prostranství Doplňková značka
unik11 Nad dveře, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině Doplňková značka
unik12 Na únikové cestě nebo nad dveře, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině Doplňková značka
unik13 Na únikové cestě, označení směru úniku, vhodná v kombinaci s textovými značkami: únikový východ, exit atd. Doplňková značka
unik14 Na únikové cestě, označení směru k dosažení bezpečí, vhodná v kombinaci s textovými značkami: únikový východ, exit atd.

Doplňková značka


Směry úniku – varianty:  •      čtyřstranné použití


unik15 Na únikové cestě nebo schodišti, označení směru k dosažení bezpečí, vhodná v kombinaci s textovými značkami: únikový východ, exit atd.

Doplňková značka


Směry úniku – varianty:  •      čtyřstranné použití


 unik16bunik16a Na dveře, nejlépe poblíž kliky, označení směru otevírání dveřního křídla

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:


„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

unik17 Na pracovišti, nejlépe v blízkosti telefonu, zřetelné vyznačení čísel tísňového volání