Často kladené dotazy - Školství

Školství

Jak je řešen úraz žáka v jídelně, kam chodí žáci na oběd, ale jídelna není zařízením školy? Kdo úrazy zapisuje a kdo odškodňuje?

Odpověď

Jsou pro laboratoře, ve kterých se analyzuje přítomnost azbestu ve stavebních materiálech, definovány nějaké povinnosti z hlediska bezpečnostních opatření pro pracovníky (ochranná maska, ochranný oblek, speciální čištění klimatizace v laboratoři apod.)? V našem případě by pravděpodobně mělo jít o odběr vláken (pod mikroskopem) z dodaných vzorků stavebního materiálu (vnitřní příčky) a jejich následné měření a ověření, zda jde o některou z forem azbestu. S velkou pravděpodobností je azbest v materiálu přítomen. Budeme měřit několik desítek vzorků. Musí se taková činnost v laboratoři předem hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví? Nebo nemusí, protože rizika vyplývající z krátkodobé expozice při měření materiálů s obsahem azbestu jsou pro naše zdraví zanedbatelná? Jedná se zde o práce s ojedinělou krátkodobou expozicí azbestu? Naše laboratoř je součástí školy (výzkumná činnost) a někdy v ní pracují také studenti v rámci výuky.

Odpověď