Zaměstnávání žen

Celkově bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny 36 703 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se jich 11 408 událo ženámPracovních úrazů bylo 788 závažných, z toho se 137 týkalo ženSmrtelných pracovních úrazů se událo 87, z toho ženám 7. U těchto pracovních úrazů jsou podrobnější informace získané ze Záznamu o úrazu, které inspektorátům zaslaly podniky. Zahrnují data: věk, pohlaví, čas, činnost, zdroj úrazu, místo, příčina, druh zranění a zraněná část těla.

Dále z kapitoly ZDRAVÍ publikace Zaostřeno na ženy a muže, kterou vydal Český statistický úřad, byly vybrány tabulky, grafy a kartogramy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz žen v letech 1990–2021.

Celá publikace je zaměřena na porovnání rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života moderní společnosti. Statistické zkoumání informací tříděných podle pohlaví slouží k naplnění řady cílů. Rozdíly mezi muži a ženami jsou záležitostí nejen fyzickou, ale i kulturní a sociální, spočívají v odlišných životních rolích a preferencích. Tyto odlišnosti se mění v prostoru a čase a mnohé z nich mohou ženám či mužům komplikovat život nebo dokonce znamenat jejich diskriminaci.

Webová stránka

Webová stránka Život a práce žen v ČR je jedním z výstupů projektu TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR (řešený VÚBP v období 6/2018 až 5/2020 s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci programu BETA2). Stránka je dostupná na adrese https://zivotapracezen.vubp.cz a předkládá veřejnosti vybrané zajímavé výsledky a informace zpracované z deklarovaných výstupů výzkumných aktivit. Rovnost pohlaví a férové příležitosti pro všechny jsou základními hodnotami, které mají významný dopad na ekonomiku, sociální rozvoj a celkovou kvalitu života. Studium životních a pracovních podmínek žen nám umožňuje lépe pochopit a řešit problémy, kterým čelí, jako jsou diskriminace, nerovnost mezd, nerovnoměrné rozdělení domácích povinností a další výzvy.