Často kladené dotazy - Technická bezpečnost

Technická bezpečnost

Elektrické ruční nářadí má předepsané intervaly kontrol a revizí. V tomto případě kontroly po 6 měsících. Lze považovat revizi za 2. kontrolu v roce? Tím by se neprováděla kontrola například 1 měsíc po revizi.

Odpověď

Obracím se na vás se žádostí ohledně vysvětlení požadavků na kvalifikaci § 3 a § 4 dle vyhl. 50/1978 Sb. 

Odpověď

Jakým způsobem se přistupuje ke strojním zařízením (např. soustruhům, frézám), která byla uvedena do pracovního procesu třeba více než před 30 lety. Vztahují se na ně zpětně požadavky nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (prohlášení o shodě, CE, chybějící výkresy zařízení, návody apod.)? Pokud ano, jakým způsobem máme postupovat při zajištění potřebných dokladů?

Odpověď

Jak často se provádí revize klimatizačního zařízení? Jaké má provozovatel povinnosti? Jaké právní předpisy řeší tuto problematiku?

Odpověď

Elektrické ruční nářadí má předepsané intervaly kontrol a revizí. V tomto případě kontroly po 6 měsících. Lze považovat revizi za 2. kontrolu v roce? Tím by se neprováděla kontrola například 1 měsíc po revizi. 

Odpověď

Podle jakých právních předpisů se v ČR kontrolují bezpečnostní parametry tvářecích strojů?

Odpověď

 

Dotaz ohledně bezpečnostních předpisů pro provádění údržby strojního zařízení, pro jehož bezpečný provoz slouží přístupové plošiny. Určuje nějaký předpis, kdy má být pro údržbu zařízení použito lešení a kdy plošina? V mém konkrétním případě jde o údržbu dopravního pásu.

Odpověď

 

Zajímalo by mě, jaké dokumenty máme požadovat při koupi nějakého stroje (např. lisu papíru) z bazaru, aby to bylo v souladu s BOZP.

Odpověď

V rámci společnosti k nám byly převezeny stroje z Německa (obráběcí stroje, CNC, soustruhy, vrtačky apod). Většina z nich je bez jakékoliv dokumentace a nemáme možnost ji získat. Výrobci většiny z dodaných strojů již neexistují. Po zapojení zde v ČR máme zpracovanou revizi, elektromagnetickou kompatibilitu, místní provozní bezpečnostní předpis na každý stroj + provozní deník. Je toto dostačujicí?

Odpověď

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor Elektronické počítačové systémy. Co potřebuji k tomu, abych splňoval podmínky "vyhlášky 50"? Po střední škole následovala VŠ v oboru požární ochrany a již 17 let pracuji jako hasič.

Odpověď