Kategorie:
V současné době je rozdělení vyhrazených technických zařízení (dále VTZ) předmětem zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Vyhrazená technická zařízení (dále VTZ) jsou rozdělena na:
Kategorie:

Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. Stále však nebyl vydán prováděcí právní předpis k § 11 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, který se této zvláštní odborné způsobilosti týká.

Kategorie:

Po mnoha letech se jedna ze stěžejních oblastí BOZP, bezpečnost technických zařízení, dočkala nové právní úpravy. Koncem června vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Přestože zákon nabude účinnosti až 1. července 2022 a přesný obsah jeho prováděcích předpisů, které snad vyjdou v dohledné době, není dosud znám, neuškodí se s ním alespoň orientačně seznámit.

Kategorie:

Dne 30. srpna 2022 se konala Konference VTZ 2022, kterou pořádala společnost Verlag Dashöfer, redakce BOZPprofi. Po letech se změnily právní předpisy v oblasti vyhrazených technických zařízení, které pro jednoho vnesly do této problematiky určitý řád, pro druhého představují poněkud zmatek a nejasnosti. Každopádně zabere nějaký čas, než se s novinkami seznámíme, porozumíme jim a zavedeme je do praxe na svých pracovištích.

Kategorie:

Je to již několik měsíců, co jsme se museli přizpůsobit nové právní úpravě (zákon č. 250/2021 Sb. a prováděcí nařízení vlády) týkající se bezpečnosti vyhrazených technických zařízení (VTZ). Na otázky, zdali jsme si ji osvojili, co nám činí největší problémy a co se ak zlepšilo, odpovídal zástupce firmy zaměřennaopé na BOZP, PO a životní prostředí, revizní technik a inspektor práce.