Kategorie:

Vyhrazená zdvihací zařízení (VZTZ) jsou definována vyhláškou č. 19/1979 Sb., v níž § 2 odst. 1 je označuje jako zařízení s motorickým pohonem, kterými jsou:

  • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.);
  • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg;
  • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m;
  • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby;
  • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m;
  • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují, z čehož plyne nebezpečí pádu osob při kontrolní, opravářské a údržbářské činnosti i při cestě na stanoviště obsluhy, případně i pádu předmětů ponechaných na zdvihacích zařízeních.

Bezpečnost provozu zdvihacích zařízení (dále jen ZZ) je ovlivněna jejich technickým stavem, zejména však dodržováním zásad bezpečnosti práce ze strany jeřábníků, vazačů a signalistů. Obecné zásady bezpečnosti práce, které vyplývají z pracovněprávních vztahů, jsou stanoveny v zákoníku práce (dále jen ZP) a jeho prováděcích předpisech. Jde především o povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Kategorie:

Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují, z čehož plynou například tato nebezpečí: pád osob při kontrolní, opravářské a údržbářské činnosti, ale i při cestě na stanoviště obsluhy, případně i pádu předmětů při manipulaci nebo ponechaných na zdvihacích zařízeních. Bezpečnost práce při provozu zdvihacích zařízení je ovlivněna nejen jejich technickým stavem, ale také dodržováním zásad bezpečnosti práce ze strany jeřábníků, vazačů (signalistů), tzn. je zde významná úloha lidského faktoru = riziko vzniku možného pracovního úrazu.