Často kladené dotazy

Na které stavbě musí být určen koordinátor BOZP?
  • Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi.

Poznámka: kriteriem pro určení koordinátora BOZP není počet uzavřených smluv mezi zadavatelem stavby a více zhotoviteli, nýbrž počet skutečně zúčastněných zhotovitelů na staveništi.

  • vzniká-li povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,
  • neprovádí-li stavebník stavbu sám pro sebe svépomocí podle § 160 stavebního zákona a podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.,
  • vyžaduje-li stavba stavební povolení nebo ohlášení stavby podle § 103 stavebního zákona podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.