Často kladené dotazy

Vstupní prohlídka, když uchazeč nemá registrujícího lékaře

Zaměstnavatel k nám do ordinace pracovnělékařské služby poslal uchazeče o zaměstnání. Uchazeč nemá registrujícího praktického lékaře, od kterého bychom mohli vyžádat výpis ze zdravotnické dokumentace. Musíme udělat vyšetření navíc, abychom vůbec zjistili jeho zdravotní stav. Hradí tato vyšetření navíc uchazeč o zaměstnání nebo pojišťovna nebo zaměstnavatel?

Odpověď