Často kladené dotazy

Neautorizované měření rizikového faktoru

Od objednání autorizovaného měření hluku, provedení samotného měření a obdržení výsledků měření uplyne určitý čas k realizaci samotného opatření k zajištění BOZP (např. organizačního zajištění střídání činností nebo zaměstnanců). Je možné použít neautorizované měření k zařazení rizikového faktoru např. do rizika hluku a přijmout na jeho základě opatření k omezení působení rizik?

Odpověď