Často kladené dotazy

Z PRAXE: Pracujeme jako recepční v budově podnikového ředitelství. Naší povinností je mimo jiné odbavovat veškeré návštěvy, přijímat poštu a zajišťovat úklid zasedacích místností. V první vlně covid-19 nám zaměstnavatel poskytoval ochrannou pomůcku respirátory FFP2. Nyní nám zaměstnavatel sdělil, že respirátory, případě roušky, si musíme pořídit na své náklady. Má zaměstnavatel povinnost nás těmito prostředky ochrany zdraví vybavit?

Zaměstnavatel nemá povinnost je přidělovat. Rouška nebo zdravotnická obličejová maska se za osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) nepovažuje, respirátor sice ano, ale ochranné prostředky dýchacích cest nyní musíme mít všichni, nevychází to z nějakých konkrétních rizik u zaměstnavatele, a proto zaměstnavatel nemá povinnost je podle § 104 zákoníku práce poskytovat. Zde připomínáme vyjádření publikované na webu Ministerstva zdravotnictví. Rozdíly mezi prostředky na ochranu dýchacích cest najdete podrobně v tomto článku.