Často kladené dotazy

Pokud zaměstnavatel nařídí používání roušky ve výrobním závodě, považují se roušky za OOPP? Musí se dodržovat v souvislosti s povinným nošením roušek také bezpečnostní přestávky?

Roušky nejsou OOPP, tak se na ně nevztahují povinnosti, které se vztahují na OOPP. Podle tohoto letáku, který vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), se však doporučuje na prostředky na ochranu dýchacích cest nahlížet obdobně jako na OOPP a například v souvislosti s jejich používáním umožnit v pracovní době zaměstnancům individuální přestávky na oddech, v rámci kterých si zaměstnanci od nich mohou odpočinout, provést jejich výměnu a osobní hygienu.