Často kladené dotazy

Z PRAXE: Povinnosti ohledně koordinátora a plánu BOZP na staveništi

Chystáme výstavbu nových lodžií. Stavba by měla být prováděna jedním dodavatelem, počet osob by neměl překročit 20/1 den, celkový počet dnů bude cca 60, práce bude ve výšce nad 10m a bude se manipulovat s těžkými betonovými břemeny. Je pro tento případ nutný koordinátor BOZP, nebo pouze postačí vypracovat plán BOZP? Může plán BOZP vypracovat projektant v rámci zpracování projektové dokumentace? Jaké oprávnění případně musí mít koordinátor BOZP (způsobilost, živnost)?

Odpověď