Často kladené dotazy

Z PRAXE: Kdo může za utržení žebříku na stavbě a závažný úraz OSVČ?

Stal se mi závažný úraz na vodojemu provozovaném vodárnou. Jsem OSVČ, uzavřeli jsme smlouvu o dílo, byl jsem proškolen z bezpečnosti práce. Po několika dnech se pode mnou utrhl ocelový žebřík, který byl ukotven v podlaze a podestě. Mám otevřenou zlomeninu levého bérce, jsem v pracovní neschopnosti již 9. měsíc. Vše bylo zapsáno do stavebního deníku. U jiných investorů však podepisujeme seznam rizik na stavbě, například zásah el. proudem, uklouznutí, pád ze žebříku atd. Myslel jsem, že za vestavěné zařízení odpovídá provozovatel, tedy vodárny. Žebřík se utrhl po několika výstupech. Při předávání staveniště nebylo zřejmé, že k tomu dojde. Zástupci vodárny tvrdí, že z jejich strany nebylo nic zanedbáno. Já však mám úraz a trvalé následky. Je možné od této společnosti požadovat odškodné? Měl jsem problém i se svojí pojišťovnou, který se týkal prokázání místa úrazu. Úraz vyšetřovala Policie ČR. Bohužel od jsem od nich záznam ani na požádání neviděl.

V tomto případě jste měl požádat o přešetření celé situace oblastní inspektorát práce. Na vás jako osobu samostatně výdělečně činnou se vztahuje ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a toto ustanovení Vám ukládá mimo jiné povinnost hlásit svůj úraz oblastnímu inspektorátu práce. Nevím, jestli dnes již není pozdě, ale přesto doporučuji, abyste to alespoň zkusil. Samozřejmě, že provozovatel sám na sebe nic dobrovolně hlásit nebude, aby ještě dostal pokutu, že nemá v pořádku žebříky. To vám mělo být jasné hned, když se to stalo. Pokud ale úraz vyšetřovala Policie ČR, pak asi nějaký záznam existuje a pak byste se mohl obrátit na inspektorát. V případě, že by vám inspektorát potvrdil, že provozovatel odpovídal za stabilitu žebříků a že se úraz stal tak a tak, pak byste mohl po provozovateli požadovat odškodnění, ale bez nějakých konkrétních závěrů šetření příčin a okolností úrazu by to asi byl marný boj.

Z Vašeho dotazu sice nevyplývá, o jakou stavbu se jednalo, jestli tam byl koordinátor BOZP nebo ne, pak by ten úraz musel vyšetřit on. Jak správně uvádíte, na každém pracovišti, kde pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů nebo zaměstnanci a OSVČ, je povinnost vzájemně se informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením. I toto by měl inspektorát přešetřit, kdo tam odpovídal za BOZP a jak ten dotyčný vyšetřil příčiny a okolnosti Vašeho úrazu.