Často kladené dotazy

Z PRAXE: Může koordinátor BOZP pokutovat OSVČ na stavbě?

Obracím se na Vás s dotazem za syna, který pracuje jako zedník - OSVČ. Hlavní zhotovitel na stavbě si najme mého syna na subdodávky. Ten podepíše, že byl seznámen s riziky na pracovišti. Při výkonu práce se na stavbě pohybuje koordinátor BOZP. Ten zjistí, že syn nemá předepsanou přilbu nebo výstražnou vestu. Je oprávněn mu dát pokutu? Pokud ano, na jakém právním základě? Běžně se prý stává, že koordinátor dává všem OSVČ, které se pohybují na stavbě, pokuty v různé výši za různá pochybení. Já se domnívám, že pokuty může udělovat pouze inspektorát práce.

Odpověď