Často kladené dotazy

Z PRAXE: Správný postup při kontrole na pracovišti

V naší firmě proběhla neohlášená kontrola z úřadu práce. Kontroloři vstoupili do výrobních prostor firmy, kde je zvýšené riziko úrazu, a kontrolovali doklady zaměstnanců, kteří pracovali.

Na opakované výzvy, aby opustili toto rizikové pracoviště, nebrali ohled, čímž došlo ke zvýšenému riziku úrazu zaměstnanců, ale i samotných kontrolorů. Jaký je v tomto případě správný postup?

Odpověď