Často kladené dotazy

Kdy, v jakém okamžiku, by měl být koordinátor BOZP určen?

Koordinátor BOZP by měl být určen zadavatelem stavby bezprostředně po uzavření smlouvy s projektantem odpovědným za zpracování projektové dokumentace, aby určený koordinátor BOZP mohl projektantovi poskytovat potřebné informace k otázkám zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a připomínkovat zpracovávanou projektovou dokumentaci již v době jejího vzniku.