Často kladené dotazy

Z PRAXE: Školení v oblasti dýchacích přístrojů

U nás ve firmě máme čpavkové hospodářství. Obsluha strojovny má k dispozici v případě krizové situace ochranné masky s filtry i dýchací přístroje. Dilema mi vzniká po debatě s naším školitelem BOZP, který nám tvrdí, že není nutné obsluhu strojovny školit v oblasti dýchacích přístrojů, ani není nutností jejich nácvik s těmito dýchacími přístroji (podobně jako tomu je u jednotek PO). Stačí pouze docházet do nemocnice na vyšetření kontroly plic. Je tedy nutné kvůli ochraně tuto obsluhu školit? Pokud ano, kde najdu obsah tohoto školení? Je nutný pravidelný nácvik?

Odpověď