Často kladené dotazy

Z PRAXE: Školení 1. pomoci

Kdo je oprávněný (v rámci poskytování pracovnělékařských služeb) provádět školení první pomoci zaměstnanců? Jaké předpoklady dle legislativy musí školitel splňovat (vzdělání, kurz, certifikát)?. Stačí například bakalářské vzdělání v nelékařském oboru (ochrana veřejného zdraví)? 

Odpověď