Často kladené dotazy

Z PRAXE: Je nutné školit cizince pomocí tlumočníka?

 V různých firmách školím jeřábníky a vazače. Nikdy nebyl problém, až do doby, kdy se začali přijímat jako zaměstnanci cizí státní příslušníci - Vietnamci, Bulhaři, Ukrajinci apod. Někteří tito pracovníci pochopí, co se od nich požaduje a naopak někteří se i na jednoduchý dotaz tváří absolutně nechápavě a já je mám školit. Vyžaduji překlad učební osnovy včetně celé učební látky i s testy včetně přítomnosti tlumočníka při školení a zkoušce, ale na toto jejich zaměstnavatelé nechtějí přistoupit. Je to prý drahé a má to přeložit jeden z nich, který částečně komunikuje česky. Dokonce padl návrh, ať jim nechám podepsat, že byli proškoleni v českém jazyce a všemu porozuměli. Je správné, když požaduji, aby vše přeložil oficiální tlumočník a vyžaduji přítomnost tlumočníka při školení a zkoušce?

Odpověď