Často kladené dotazy

Z PRAXE: Školení při práci s lasery

Nedaří se mi nikde v předpisech najít odpovědi na otázky ohledně laserů. Jak často je povinné školit pracovníky s lasery, kdo musí být proškolen, od které třídy laserů se musejí pracovníci školit a kdo to nařizuje?

Odpověď