Často kladené dotazy

Z PRAXE: Školení lešenářů a práce ve výškách

Je pracovník s průkazem lešenáře v rámci školení lešenářů proškolen také pro práce ve výškách nebo musí být proškolen pro práce ve výškách ještě zvlášť samostatným školením? Je vůbec možné školení pro práce ve výškách zahrnout do školení lešenářů? 

Odpověď