Často kladené dotazy

Z PRAXE: Může inspektor požadovat výsledky zdravotní prohlídky zaměstnance?

Může inspektor oblastního inspektorátu práce požadovat na zaměstnavateli předložení výsledků o zdravotní prohlídce zaměstnance? V zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, jsem takové právo nenalezl. Podle mne výsledek zdravotní prohlídky patří do ochrany osobních údajů a inspektorovi by mělo postačovat sdělení zaměstnavatele, že konkrétní zaměstnanec je zdravotně způsobilý pro konkrétní druh práce. Pokud ale takové právo inspektor má, napište, prosím, kde to je uvedeno. 

Odpověď