Často kladené dotazy

Z PRAXE: Obdržel jsem osvědčení o získání odborné způsobilosti koordinátora před 2 lety a mám gymnázium přírodovědného zaměření. Splňuji požadavek § 10 odst. 2 zákona?

V daném případě bude záležet na tom, které předměty jste během svého středoškolského studia a u maturitní zkoušky absolvoval. Pokud tam budou takové předměty, jako například chemie, fyzika, matematika aj., tak požadavky budete splňovat. I gymnázia, např. přírodovědná či technická, poskytují vzdělání technického zaměření.