Často kladené dotazy

Z PRAXE: Budu muset splňovat nový předpoklad vzdělání technického zaměření, pokud půjdu po 1. 5. 2016 na periodickou zkoušku?

Ano, z textu přechodného ustanovení k novele zákona č. 309/2006 Sb. je jednoznačně stanoveno, že přechodné období pěti let platí pouze v případech do skončení platnosti osvědčení koordinátorů. Pokud pozbude platnosti jejich osvědčení, tak musí již zákonný předpoklad vzdělání technického zaměření splňovat.