Často kladené dotazy

Z PRAXE: Problémy s posudky lékařů pracovnělékařské péče

Poskytovatel pracovnělékařských služeb (PLS) napsal, že zaměstnanec je způsobilý s podmínkou. Tato podmínka je z hlediska pracovního zařazení zaměstnance nesplnitelná. Je tedy správný výklad, že zaměstnavatel musí mít za to, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci dle současného zařazení a musí ho převést na jinou práci nebo propustit?

Odpověď