Často kladené dotazy

Z PRAXE: Lhůta zdravotní prohlídky pro učitele autoškoly

Držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik řízení motorových vozidel je povinen absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně - viz ustanovení § 87 odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.