Často kladené dotazy

Jak má být osobní ochranný pracovní prostředek dále označen?
  • názvem, identifikační značkou výrobce (dovozce),
  • typem výrobku,
  • číslem normy a příslušnými symboly ochrany a stupni (třídami) ochrany (jsou-li předepsány),
  • datem výroby a také dobou životnosti (pokud je to předepsáno).
TAGS: OOPP, označení