Často kladené dotazy

Z PRAXE: Bezpečnostní značky u skladu

Pracovník Odborového svazu Praha po naší organizaci požaduje, abychom všude u skladů umístili tabulky Nepovolaným vstup zakázán ve smyslu nař. vl. č. 101/2005 Sb. Zde se mluví však pouze o skladovacích plochách. Míní se tím i uzamčený malý sklad, kde jsou 3 až 4 regály bez manipulačních vozíků?

Odpověď