Často kladené dotazy

Kdo zpracovává plán BOZP v případech, kdy se koordinátor BOZP neurčuje?

V případě, kdy nemusí být určen koordinátor BOZP na staveništi, ale na staveništi jsou nebo budou prováděny tzv. rizikové práce dle Přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., je uloženo Plán BOZP zpracovávat a může ho zpracovat jen osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. A to platí i v případě, že se koordinátor BOZP na daném staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., nemusí určit. Plán BOZP může být zpracován pouze zvolenou odborně způsobilou osobou, tj. koordinátorem BOZP na staveništi, který má platné osvědčení, jež dokládá jeho znalosti a dovednosti v oboru zkoušky koordinátora.