Často kladené dotazy

Z PRAXE: Bezpečnost starých strojních zařízení

Jakým způsobem se přistupuje ke strojním zařízením (např. soustruhům, frézám), která byla uvedena do pracovního procesu třeba více než před 30 lety. Vztahují se na ně zpětně požadavky nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (prohlášení o shodě, CE, chybějící výkresy zařízení, návody apod.)? Pokud ano, jakým způsobem máme postupovat při zajištění potřebných dokladů?

Odpověď