Často kladené dotazy

Z PRAXE: Používání elektrického nářadí při praktické výuce

Na základních školách jsem se setkal s dotazy, zda je povoleno při praktické výuce (dříve dílny), aby žák používal elektrické nářadí napájené 230 V, tedy nikoliv pouze bezpečným napětím (vrtačka, ale i např. tavná pistole). Domnívám se, že při splnění požadavků BOZP: kontroly elektrických spotřebičů, dohled nad žáky, návody k použití atd., žádný takový striktní zákaz neexistuje. Vybavení dílen nářadím napájeným bezpečným napětím je značně nákladné a domnívám se, že je provozními parametry zcela mimo realitu.

Odpověď