Často kladené dotazy

Z PRAXE: Práce s chemickými látkami a směsmi u žáků připravujících se na povolání

Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, zrušil výjimku (byl vypuštěn odst. 6 § 44a, který upravoval nakládání s chemickými látkami a směsmi pro fyzické osoby 15 - 18 let), že žáci připravující se na povolání mohou pracovat s chemickými látkami a směsmi. Nejde nám o chemickou laboratoř, ale o odborný výcvik oborů zedník, opravář, kuchař. Jak to řešit?

Odpověď