Často kladené dotazy

Z PRAXE: Zodpovědnost pedagogů na školních akcích

Byla jsem pověřena vedením pětidenního výjezdu na školu v přírodě. Skupina se skládá z 28 dětí základní, praktické a speciální školy. Co z toho pro mě jako vedoucí akce vyplývá? Zodpovídám za bezpečnost já, nebo ředitelka školy? Pokud bude odpovědná škola, může na mně ředitelka požadovat náhradu škody v případě úrazu žáka? Je dělba odpovědnosti přenesena rovnoměrně na všechny pedagogické pracovníky na akci přítomné? 

Odpověď