Často kladené dotazy

Z PRAXE: Musí starosta obce absolvovat školení BOZP?

Starosta není zaměstnanec, takže například povinnosti zaměstnance podle § 106 zákoníku práce na něj nelze přímo uplatnit, ale platí zásada, že zaměstnavatel odpovídá za BOZP všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, takže odpovídá i za starostu a ostatní volené funkcionáře. Měl by tedy školení BOZP absolvovat.