Často kladené dotazy

Z PRAXE: Pracovnělékařská prohlídka uklízečky pro práci ve výškách

Musí mít uklízečka, která koná práce na žebříku s chodidly více než 1,5 m (ovšem ne více než 5 m) nad okolní podlahou speciální lékařkou prohlídku (zkouška rovnováhy, Rombergův test), tedy více než základní vyšetření? Ve vyhl. č. 79/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. - příloha č. 2, část II, bod. 9 - je práce ve výšce a nad volnou hloubkou s použitím osobních OOPP jako práce, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví.

Odpověď