Často kladené dotazy - covid-19

covid-19

Čím dezinfikovat - etanol, isopropanol nejsou, dezinfekce ke koupi také ne, zásobili jsme se Alpou (60% vol., 70% vol.). Co je ještě varianta? Jak je to s účinností dezinfekce u octa použitého při praní pracovních oděvů? (nyní už pereme i vlastoruční roušky, jiné nejsou, ale nelze všechny zhotovené vyvářet z důvodu odolnosti materiálu, dezinfekce na prádlo opět vyprodané).

Odpověď: Roušku nedezinfikovat v mikrovlnné troubě, může vzplanout. Respirátor ano, ale bez kovových částí, 3 až 5 minut na vysoký výkon, jenom bez kovových částí. Má se navlhčit.

Obojí možné sterilizovat taky UV zářením, ale ne terariovým, ale např. horským sluníčkem. 

Alternativy pro prádlo - namočit do chloraminu  NH₂Cl / chlornan sodný NaClO (pozor, bělí) a pak vyvářka
Toto je od povodně, ale lze se inspirovat http://prerov.eu/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=2091&slozka=1928&

Desinfekce prostor (antivirová) - musí mít pracovník speciální proškolení? V jakém obleku ji realizovat - s ohledem na aktuální dostupnost?

Odpověď: Desinfekce prostor (antivirová) - musí mít pracovník speciální proškolení? V jakém obleku ji realizovat - s ohledem na aktuální dostupnost.

Při používání desinfekce musí mít pracovník příslušné proškolení k nakládání s chemickou látkou, s ohledem na její nebezpečnost. Používané OOPP musí vycházet z analýzy rizika, tj. i ze způsobu provádění takové desinfekce. Zda se jedná o otírání předmětů (pak by mohly postačovat rukavice, popř. ještě ochrana očí proti možnému rozstřiku), nebo je desinfekce prováděna postřikem z ruční nádoby, nebo jde o rozstřik desinfekční kapaliny pomocí tlakového zařízení. Potom je na místě uvažovat o oděvu, obuvi, rukavicích, masce s ochranou jak dýchadel, tak očí. Na trhu lze získat kapalinotěsný oděv typ 3 (chrání proti silnému a přímému proudu chemikálie - typu prasklého potrubí) - ten má pro uvažované užití asi nadbytečné vlastnosti;

Lze použít ochranný oděv typu 4, který uživatele chrání proti postřiku, kdy dochází k loužičkám a potůčkům chemikálie na oděvu - i tento oděv má možná nadbytečné ochranné vlastnosti; lze použít ochranný oděv typ 6, s omezenou ochranou proti postřiku (nedochází k přímému postřiku oděvu používanou chemikálií, nedochází k tvorbě potůčků používané chemikálie na oděvu).

Musíme jako zaměstnavatel vybavit rouškami či respirátory všechny zaměstnance, kteří chodí do práce? V areálu naší firmy je veřejná jídelna, jak pro naše zaměstnance, tak také i pro zaměstnance ostatních firem sídlících v areálu a také do jídelny chodí cizí strávníci. Jídelna vydala nařízení, že bez roušky (šály, šátku, …) nebude strávník vpuštěn na jídlo. Zaměstnanci chtějí nyní roušky po nás. Jak s tímto naložit?

Odpověď: K 8:00 h 19. 3. 2020 mi není známo žádné nařízení, které by zaměstnavateli stanovilo povinnost vybavit své zaměstnance rouškami nebo respirátory z důvodu Coronavirusu. Pokud tak učiní, je to jeho dobrovolné rozhodnutí. Naopak, podle rozhodnutí vlády, je každý občan povinen používat roušku, respirátor apod.

https://www.enviprofi.cz/33/dotaz-povinnost-zamestnavatele-vybavit-zamestnance-rouskami-uniqueidgOkE4NvrWuMoPiYO6gnMIIxS_rmBDgt0nTXLc5J7yQc/?serp=1 

TAGS: koronavirus

Skutečně lze použít pro testování ve firmách nad 50 osob veřejná testovací místa?

Ano. Je to možné, ale z důvodu vytíženosti antigenních odběrových míst se to však nedoporučuje.

Započítávají se do celkového počtu zaměstnanců pro účely testování i pracovníci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr? A platí v tomto případě pojišťovna příspěvek 60 Kč?

Ano, do celkového počtu se počítají všichni zaměstnanci. Jak velká společnost je ta vaše, si můžete zjistit podle Registru ekonomických subjektů (RES, ARES). Zatím je možné si příspěvek vyžádat, ale jak to bude dále, je ještě v řešení. 

Je možné testy nakupovat pouze od schválených distributorů, nebo od kohokoliv, pokud se jedná o testy se schválenou výjimkou - myšleno z hlediska proplácení státního příspěvku 60 Kč/osoba/test? 

Dodavatelé se označují jako výrobce, pojem distributor je zavádějící, ale jde o to, že vycházíme z institutu zdravotnického prostředku, který dostal nějaké výjimky od Ministerstva zdravotnictví. Je to komplikovaný proces uvést na trh zdravotnický prostředek, se kterým mohou zacházet nezdravotníci. Je potřeba vycházet z výčtu výrobců, kteří jsou schválení. Seznam obsahuje široké spektrum výrobců, není problém najít dodavatele testu. 

Máme zájem provádět testování, ale nesplňujeme podmínku stanoveného počtu zaměstnanců. Je to možné? Budeme mít nárok na kompenzaci, když testování provádíme dobrovolně?

Je možné, aby požadavek na proplácení příspěvku na testy dávaly i subjekty, které nemají povinnost testovat přímo ze zákona. Téma ale ještě diskutujeme. 

Vzhledem k omezením v souvislosti s epidemií COVID-19 zaměstnavatel neprovedl školení BOZP v termínu, ve kterém bylo původně naplánováno. Lze v současné době pořádat školení BOZP zaměstnanců, s ohledem na počet zaměstnanců v auditoriu, tak jak to ukládá zákon? Zaměstnanci vykonávají administrativní práce, případně obsluhují drobnou mechanizaci, jako je sekačka na trávu nebo křovinořez. K jakým změnám v oblasti BOZP z pohledu zaměstnavatele došlo v době epidemie COVID-19 vzhledem k době, kdy tu epidemie ještě nebyla?

Odpověď