Často kladené dotazy - home office

home office

Měla bych dotaz ohledně práce z domova. Pokud zaměstnanec, který pracuje z domova, během pracovní doby utrpí úraz, jakým způsobem se řeší, zda je to pracovní úraz, či nikoliv? Je možné monitorovat, jestli zaměstnanec opravdu prováděl pracovní činnost?

Odpověď: Samozřejmě, že i v rámci práce doma může zaměstnanec utrpět úraz, takové případy se i staly. Zde je třeba, aby zaměstnavatel znal podmínky, za kterých zaměstnanec práci doma koná, například aby znal, jestli počítačové pracoviště odpovídá předpisům apod. V tomto směru by zaměstnanec měl zaměstnavateli umožnit vstup do bytu. Jinak otázka uznání nebo neuznání úrazu za pracovní je především otázkou vyšetření příčin a okolností. Zaměstnanec by měl zaměstnavateli spolehlivě vylíčit, jak došlo k úrazu (je znám i případ, kdy zaměstnanec z pracoviště, které bylo v podkroví šel na WC a uklouzl na schodech), aby zaměstnavatel mohl vše řádně posoudit. Monitorování zaměstnance se neprovádí.

Pracuji jako odborně způsobilá osoba k prevenci rizik. Někteří naši zaměstnanci pracují doma a chtějí na tuto domácí práci proškolit v oblasti BOZP. Jak mám postupovat? Je nutné vidět jejich domácí prostředí, aby bylo možné vyhodnotit rizika apod.?

Odpověď

Některé dny pracuji z domova. Zaměstnavatel nyní chce používat prostřednictvím služebního mobilního telefonu službu „Kde je“ pro kontrolu, zda opravdu já i jiní zaměstnanci pracujeme z domova, a to prý kvůli BOZP. Má na to právo?

Odpověď: 

  • Kontrola zaměstnance prostřednictvím sledovacího zařízení jde proti logice zákoníku práce § 317.
  • Aktivace sledovacího zařízení by musela být součástí dohody se zaměstnancem.
  • Úkoly, které pro zaměstnavatele při homeoffice vyplývají z BOZP, je nutné plnit ve vzájemné spolupráci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
  • Práce z domova je postavena na vzájemné důvěře mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
  • Pokud by měl zaměstnavatel pochyby, zda homeoffice plní původní předpoklady, může od této dohody odstoupit, protože na práci z domova nemá zaměstnanec automatický právní nárok.
TAGS: kontroly