Často kladené dotazy - návod

návod
  • používání, skladování, čistění, údržbě, přezkušování a dezinfekci,
  • dosahované účinnosti osobního ochranného prostředku,
  • vhodném příslušenství osobního ochranného prostředku a o náhradních dílech,
  • třídách ochrany odpovídajících různým úrovním nebezpečí a z toho vyplývajících omezení používání,
  • době použitelnosti osobního ochranného prostředku nebo jeho určitých součástí,
  • působu balení vhodném pro přepravu,
  • významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku.
TAGS: návod, OOPP