Často kladené dotazy - ochrana dýchacích cest

ochrana dýchacích cest

Zaměstnavatel nemá povinnost je přidělovat. Rouška nebo zdravotnická obličejová maska se za osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) nepovažuje, respirátor sice ano, ale ochranné prostředky dýchacích cest nyní musíme mít všichni, nevychází to z nějakých konkrétních rizik u zaměstnavatele, a proto zaměstnavatel nemá povinnost je podle § 104 zákoníku práce poskytovat. Zde připomínáme vyjádření publikované na webu Ministerstva zdravotnictví. Rozdíly mezi prostředky na ochranu dýchacích cest najdete podrobně v tomto článku.

Jak jsem vyrozuměl z různých článků, obličejové masky – roušky měly být posuzovány dle normy EN 14683+AC Zdravotnické obličejové masky – Požadavky a metody zkoušení. Klient, který toto zboží dováží, nám předkládá certifikát dle normy EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení. Mohou prosím mít i tyto obličejové masky – roušky (viz obr.) třídu ochrany FFP1 dle EN 149+A1?

Rozhodně ne. Roušky jsou zdravotnickým prostředkem, který se nezkouší podle normy pro osobní ochranné prostředky. Jde o jiný druh výrobku s rozdílným druhem ochrany.

Roušky nejsou OOPP, tak se na ně nevztahují povinnosti, které se vztahují na OOPP. Podle tohoto letáku, který vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), se však doporučuje na prostředky na ochranu dýchacích cest nahlížet obdobně jako na OOPP a například v souvislosti s jejich používáním umožnit v pracovní době zaměstnancům individuální přestávky na oddech, v rámci kterých si zaměstnanci od nich mohou odpočinout, provést jejich výměnu a osobní hygienu.