Často kladené dotazy - strojní zařízení

strojní zařízení

Jsme výrobci strojních zařízení, včetně velkých technologických linek. Situace okolo samostatných strojů tu už byla, myslím, dostatečně vysvětlena. Mě by zajímalo, jak je to v případě rozsáhlé linky. Tyto technologické linky v sobě obsahují i výše zmíněné samostatné stroje a dopravníkový systém. Taktéž technologické potrubí. Dodáváno je vše jako jednotlivé stroje. Vše u zákazníka instalujeme my, výrobce. Zákazník instaluje pouze hlavní přívodní kabel do centrálního rozvaděče a my z něj napájíme jednotlivé stroje, které mají vlastní rozvaděče. Stroje mají pochopitelně prohlášení o shodě a jsou opatřeny CE. Jde o pivovarnictví. Dopravníky vynášejí ze strojů vodu, tudíž jde o prostředí s vlivem vody. Můj dotaz je, zda je nutná revize/zkouška celé technologie jako celku před uvedením do provozu. Například dílčí napájecí přívody z centrálního rozvaděče, spojitost ochranného obvodu aj. A kdo je povinen ji zhotovit a uhradit?

Odpověď