Často kladené dotazy - technická bezpečnost

technická bezpečnost

Zajímalo by mě, jaké dokumenty máme požadovat při koupi nějakého stroje (např. lisu papíru) z bazaru, aby to bylo v souladu s BOZP.

Odpověď

Jsme výrobci strojních zařízení, včetně velkých technologických linek. Situace okolo samostatných strojů tu už byla, myslím, dostatečně vysvětlena. Mě by zajímalo, jak je to v případě rozsáhlé linky. Tyto technologické linky v sobě obsahují i výše zmíněné samostatné stroje a dopravníkový systém. Taktéž technologické potrubí. Dodáváno je vše jako jednotlivé stroje. Vše u zákazníka instalujeme my, výrobce. Zákazník instaluje pouze hlavní přívodní kabel do centrálního rozvaděče a my z něj napájíme jednotlivé stroje, které mají vlastní rozvaděče. Stroje mají pochopitelně prohlášení o shodě a jsou opatřeny CE. Jde o pivovarnictví. Dopravníky vynášejí ze strojů vodu, tudíž jde o prostředí s vlivem vody. Můj dotaz je, zda je nutná revize/zkouška celé technologie jako celku před uvedením do provozu. Například dílčí napájecí přívody z centrálního rozvaděče, spojitost ochranného obvodu aj. A kdo je povinen ji zhotovit a uhradit?

Odpověď