Často kladené dotazy - zákoník práce

zákoník práce

Prosím o výklad zákona č. 309/2006 Sb. § 9, podle kterého má zaměstnavatel povinnost zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik buďto sám nebo odborně způsobilou osobou. Nikde jsem nedohledala odpověď na otázku, zda tato odborně způsobilá osoba (OZO) musí být fyzicky přítomna na pracovišti nebo zda stačí, aby společnost, která má více pracovišť, kontrolovala pouze jedna OZO, která bude dostupná online nebo přes telefon.

Odpověď