Znalosti povinností zaměstnavatele a zaměstnance


Test zaměřující se na znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Vyberte vždy jednu správnou odpověď. Poté stiskněte tlačítko "Uložit" a dostanete se na další otázku.Pokračuj