Řidiči


Test se zaměřuje na problematiku BOZP u řidičů.
Vyberte vždy jednu správnou odpověď. Poté stiskněte tlačítko "Uložit" a dostanete se na další otázku.


Pokračuj